Jesteś tutaj: Gaz Propan Butan

Czym jest gaz propan butan?

Gaz propan butan jest gazem skroplonym, który powstaje z ropy naftowej. Jest on mieszaniną węglowodorów alifatycznych, której głównymi składnikami są propan (C3) i butan (C4). Inne węglowodory to metan, etan, eten, propen, buteny i butadieny. Czasem mogą wystąpić śladowe ilości merkaptanów stosowanych jako nawaniacze. W składzie może znajdować się buta-1,3-dien, który jest klasyfikowany jako rakotwórczy i mutagenny. Jego stężenie jest jednak bardzo niskie – mniejsze niż 0,1% (m/m). Gaz propan butan pozostaje pod ciśnieniem własnych par. W handlu występuje pod nazwą propan butan techniczny.

Skład gazu propan butan

Zastosowania gazu propan butan

Dla większości z nas gaz propan butan kojarzy się z tańszą alternatywą paliwa do samochodu. Oprócz paliwa silnikowego propan butan wykorzystywany jest do ogrzewania większych budynków takich jak hale, magazyny, czy obiekty handlowe. Kolejnym zastosowaniem gazu propan butan jest paliwo gazowe do urządzeń przemysłowych. Powszechnym jest stosowanie tego gazu do napędzania wózków widłowych. Propan butan może być przechowywany zarówno w zbiornikach stałych jak i przenośnych.

Pytania dotyczące gazu propan butan

Czy propan butan jest toksyczny?

Nie, propan butan nie jest gazem toksycznym. To nie oznacza jednak, że jest całkowicie bezpieczny. Podobnie jak większość gazów technicznych jego duże stężenie może powodować nudności, bóle i zawroty głowy. Utrata przytomności, a nawet śmierć są jednak możliwe tylko w skrajnych przypadkach.

Jakie zagrożenia lub niebezpieczeństwo wiąże się z gazem propan butan?

Jest on gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać w zagłębieniach terenu.

Czy gaz propan butan jest szkodliwy dla środowiska?

Nie, w normalnych warunkach jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska gazów technicznych wykorzystywanych jako paliwo silnikowe. Dzieje się tak m.in. dlatego, że skroplone węglowodory cechują się dużą lotnością i łatwo odparowują. Nawet gdyby nastąpiło rozszczelnienie zbiornika gaz bardzo szybko reaguje z ozonem i wodorotlenkami.

Copyright © 2011-2014 gaz propan butan